Енергоаудит

Енергоаудит ― це процедура дослідження, ціль якої полягає у визначенні енергоспоживання будови та розробці способів зменшення кількості енергії, що вживається.

Енергоаудит проводиться на основі дослідження технічного стану будівлі, обліку тепловіддачі та вимірювання енергії, що вживається будинком.

Фактично енергоаудит представляє собою частину експертизи, спрямованої на виявлення технічного стану будівлі і продуктивності енергії, що вживається нею, а також на розробку ефективних способів раціоналізації цих витрат.

  Основні задачі енергоаудиту полягають у наступному:

 • виявлення нераціональних витрат енергії та визначення джерел;
 • розрахування показників енергоефективності будови;
 • пошук способів підвищення енергетичної ефективності;
 • планування та розробка практичних мір по підвищенню енергетичної ефективності.

В яких випадках потрібен енергоаудит

Енергоаудит ― добровільна процедура, що проводиться за бажанням замовника з ціллю підвищення енергоефективності будівлі, однак для певної категорії будівель вона є обов’язковою. Серед об’єктів, що підлягають неодмінному дослідженню на предмет раціональності використанні енергії, можна виділити наступні:

 • органи державної влади, що користуються правами юридичних осіб;
 • державні установи, чия діяльність пов’язана з органами муніципальної освіти;
 • організації, що спеціалізуються на виробництві, добуванні, переробці та транспортуванні води, природнього газу, палива та нафтопродуктів, електроенергії;
 • підприємства, чиї паливні витрати перевищують норми, встановлені державним урядом;
 • організації, що беруть участь у програмах по скороченню енерговитрат, які цілком або частково фінансуються державою.

Як здійснюється енергоаудит?

Процедуру проведення енергоаудита можна розділити на кілька етапів, кожний з яких у свою чергу включає в себе певну кількість кроків.

Енерготехнологічне дослідження

На цьому етапі здійснюється розгляд та вивчення угод про енергопостачання, перевірка коректності планування й обліку вживання енергії. Обладнання, що є в наявності, також підлягає перевірці та ремонту, якщо у цьому виникне необхідність. Визначаються масштаби втрат та проводиться збір даних для складання енергетичного паспорта; приймається рішення про те, які напрями енергозбереження в даному випадку можуть вважатися пріоритетними.

Заключним кроком першого етапу є складання звіту про результати проведеної роботи.

Розробка заходів та енергетичного паспорту будівлі

Другий етап присвячений дослідженню установок та систем, що мають відношення до напрямів, які були узгоджені на попередньому етапі. Одночасно розглядаються можливі технічні рішення й здійснюється підбір відповідної технічної інформації.

Можливість технічної реалізації заходів на практиці підлягає перевірці й узгоджується зі спеціалістами підприємства. Дані для енергетичного паспорта на цьому етапі теж перевіряються й можуть бути доповнені.

Оформлений паспорт передається в СРО для експертизи й реєстрації. Звіти з заходами й РПЗ паспорта оформлюються також на даному етапі.

Розробка програми енергозбереження

Заключний етап процедури представлений підбором основних положень Програми, визначенням її критеріїв та пріоритетів. Особлива увага приділяється розрахункам ефективності, визначенню методик, які передбачається застосовувати.

Програма містить рекомендації з проведення заходів та використання технологій, що сприяють енергозбереженню. У випадку необхідності можуть мати місце рекомендації по зміні енергоресурсів, що використовуються, на інші, які в даному випадку є більш енергоефективними.

Енергетичний паспорт оформлюється згідно результатам дослідження й передається, як і Програма, замовнику.

Розміщено: Руслан